Důležité upozornění: Texty a informace uvedené na těchto stránkách mohou být zastaralé a nemusí odpovídat současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.
1.3.2013

Co obnáší osobní bankrot

Důsledky finančních problémů mohou dosáhnout tak daleko, že přijdete takřka o vše. Je pravdou, že si spousta lidí tuto skutečnost ani nepřipouští. Takovéto chování je velkou chybou, protože se může stát opravdu cokoliv.

Je tedy dobré vědět, jak při takovýchto tíživých situacích postupovat. V případě neschopnosti splácet pohledávky má každý občan České Republiky požádat o osobní bankrot na základě insolventního zákona. Jedná se o poměrně drastické oddlužení. I v tomto případě však žadatel musí splňovat hned několik podmínek.

Co je třeba vědět

V případě, že žádáte o osobní bankrot, měli byste vědět, za jakých podmínek o takovéto oddlužení můžete žádat.

Pro to, abyste mohli žádat, je nutné dlužit alespoň dvěma věřitelům. Musí se jednat o pohledávky, které zůstávají nesplacené déle než 30 dní. Musíte se také nacházet v tzv. platební neschopnosti.

Tato skutečnost znamená, že neplníte své závazky vůči věřitelům, které uložil insolventní soud, většina vašich finančních statků je z důvodu nesplacených pohledávek zastavena.

Vaše žádost o osobní bankrot nemusí být schválena v případě, že insolventní soud shledá vaši žádost jako sebe-obohacující. Nárok na osobní bankrot mají pouze ti, kteří jsou v absolutní platební neschopnosti.

Průběh osobního bankrotu

V případě, že dojde ke schválení takového bankrotu je záhodno dohodnout se s věřiteli na splátkovém kalendáři. Poté by měl soud nařídit část splátky jednotlivým věřitelům. Dlužníkovi je pak ponechána pouze tzv. nezabavitelná částka, která činí životní minimum. Tato částka je navýšena třetinou platu, maximálně však do 3 032 Kč. Veškeré peníze, které tuto částku převýší, zabaví insolventní správce.

Samozřejmě je toto řešení krajní a téměř likvidační a sáhne na něj poměrně málo lidí. Je však důležité mít na paměti, že není zase takový problém se do takovýchto problémů dostat. Obezřetnost je zde tedy na místě.


Náš tip: Další informace o tématu osobní bankrot včetně kalkulátoru osobního bankrotu naleznete na stránkách peníze.cz


Podrobnější informace k tématu online půjčky, jejich dostupnosti a podmínkách získání najdete zde.


© 2013 www.půjčkypronezaměstnané-ihned.cz - Všechna práva vyhrazena.

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter.
Provozovatel tohoto webu není poskytovatelem ani zprostředkovatelem úvěrových produktů.